Om Veiteknisk Institutt

Målsetting

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. ... Les mer...

Vedtekter for Veiteknisk Institutt

For å laste ned vedtektene til Veiteknisk Institutt, gå inn her Les mer...

Styret i Veiteknisk Institutt 2017/2018

Følgende styre ble valgt på Generalforsamlingen 15. mai 2017 Les mer...

Komiteer og utvalg

For å kunne informere og være oppdatert i våre fagområder deltar våre ansatte i forskjellige komiteer og utvalg. Les mer...

Leveringsbetingelser

Våre betingelser for å påta oss oppdrag er normalt NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid eller NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (etter fast pris), om ikke annet er avtalt.
 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


   * Arbeid på og ved veg, kurs 2,    6.-7.12.17
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet